คำถามที่พบบ่อย

FAQs

50% – 70% ของมูลค่าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง และคุณภาพของหลักทรัพย์ ตามที่บริษัท / ผู้ให้กู้ ประะเมิน

ดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่ 13% – 15% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของวงเงินกู้ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ราคาราชการ/กรมที่ดิน) และเกณฑ์อาชีพ

สูงสุด 60 เดือน หรือ 5 ปี

ให้กู้โดยนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน โดยวิธีการจดทะเบียนจำนองต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน

  • ที่ดินเปล่า
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ห้องชุด
  • อาคารพาณิชย์ต่างๆ

โดยหลักทรัพย์ที่รับพิจารณานั้นเน้นหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระ หากติดภาระภาระมาจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลใด ๆ พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

ปัจจุบันทางบริษัทฯ พิจารณาพื้นที่ในเขตจังหวัด เหล่านี้

   • กรุงเทพมหานคร
   • นนทบุรี
   • สมุทรปราการ
   • ปทุมธานี
   • ภูเก็ต
   • เชียงใหม่
   • ชลบุรี
   • และหัวเมืองใหญ่ หรือที่ดินติดชายทะเล

พิจารณาแล้วแต่กรณี หากปัจจุบันภาระเป็นบัญชีปกติ สามารถยื่นกู้ได้

ผ่อนชำระล้านละไม่เกิน 25,000 บาท / เดือน