ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง (สัญญากู้ยืม) ที่กรมที่ดินมีอะไรบ้างน่ะ

ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง (สัญญากู้ยืม) ที่กรมที่ดินมีอะไรบ้างน่ะ

      ใครที่กำลังสนใจยื่นกู้กับทางสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยการจำนอง อาจจะไม่ทราบรายละเอียดในส่วนของค่าธรรมเนียมของกรมที่ดิน วันนี้ทาง ซิตี้ พลัส  แคปปิตอล จะมาบอกค่าธรรมเนียมเบื้องต้นที่ต้องเตรียมไปที่กรมที่ดินกันค่ะ

      วันที่จดจำนอง ณ กรมที่ดิน จะมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้น โดยในกรณีนี้เป็นการจดจำนอง (สัญญากู้ยืม) โดยแบ่งการจดจำนองตามประเภทหลักทรัพย์ดังนี้
      1. จดจำนองหลักประกันที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– ค่าจดจำนอง = คิดเป็น 1% ของวงเงินจำนองทั้งหมด แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
– ค่าอากรแสตมป์ = คิดเป็นร้อยละ 0.05% ของวงเงินจำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร 5

 

ตัวอย่างเช่น : คุณ A จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินกู้ 1,000,000 บาท เช่นเดียวกัน
– ค่าจดจำนองที่ต้องเตรียม 1,000,000 x 1% = 10,000 บาท
– ค่าอากรแสตมป์ 1,000,000 X 0.05% = 500 บาท
– รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายที่กรมที่ดินทั้งหมด 10,000 + 500 = 10,500 บาท

      แต่หากคุณ A จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนเงิน 21,000,000 บาท
– ค่าจดจำนองที่ต้องเตรียม 21,000,000 x 1% = 210,000 แต่จ่ายเพียง 200,000 บาท เนื่องจากเป็นเพดานสูงสุดของค่าธรรมเนียมจดจำนอง ในกรณีที่หลักประกันเป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– ค่าอากรแสตมป์ 21,000,000 X 0.05% = 10,500 บาท แต่จ่ายเพียง 10,000 บาท เนื่องจากเป็นเพดานสูงสุดของค่าอากรแสตมป์
– รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายที่กรมที่ดินทั้งหมด 200,000 + 10,000 = 210,000 บาท

 

      2. จดจำนองหลักประกันห้องชุด (คอนโดมิเนียม)
– ค่าจดจำนอง = คิดเป็น 1% ของวงเงินจำนองทั้งหมด ไม่มีเพดานจำกัดค่าธรรมเนียมสูงสุดในกรณีนี้
– ค่าอากรแสตมป์ = คิดเป็นร้อยละ 0.05% ของวงเงินจำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร 5

 

ตัวอย่างเช่น : คุณ A จดจำนองห้องชุดรวม 20 ห้องชุด โดยแต่ละห้องชุดวงเงินจำนองห้องชุด 1,500,000 บาท คิดเป็นวงเงินจำนองรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินวงเงินกู้ 30,000,000 บาท เช่นเดียวกัน
– ค่าจดจำนองที่ต้องเตรียม 30,000,000 x 1% = 300,000 บาท (ต้องชำระทั้งจำนวนที่คำนวณได้)
– ค่าอากรแสตมป์ 30,000,000 X 0.05% = 15,000 บาท แต่จ่ายเพียง 10,000 บาท เนื่องจากเป็นเพดานสูงสุดของค่าอากรแสตมป์
– รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายที่กรมที่ดินทั้งหมด 300,000 + 10,000 = 310,000 บาท
*ในกรณีของห้องชุดค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง จะไม่มีเพดานสูงสุด จะคิดตามวงเงินจำนองทั้งหมด*

 

      ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจบริการสินเชื่อกับทางซิตี้ พลัส แคปปิตอล ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในส่วนของกรมที่ดิน ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการเรียกเก็บล่วงหน้า ให้ทางลูกค้าเตรียมเงินไปชำระค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจดจำนอง และค่าอากรแสตมป์ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่กรมที่ดินเรียกเก็บด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่กรมที่ดินโดยตรงอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง และหากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ ให้ทำการตรวจสอบกับทางกรมที่ดินโดยตรงอีกครั้งค่ะ

 

สนใจสินเชื่ออสังหาฯ แลกเงิน  คลิกเลย
ขอขอบคุณข้อมูล : กรมที่ดิน https://www.dol.go.th/Pages/home.aspx