บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที. เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที.เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์  :  02 762 3888, 098-5289244
โทรสาร  :  02 514 3862
อีเมล์  :  citypluscapital.info@gmail.com
Line  :  @citypluscapital