เกี่ยวกับเรา

ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด

          บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด เป็นหนึ่งผู้ให้บริการด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซิตี้ ลิสซิ่งจำกัด ที่เติมโตอย่างมั่งคง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 37 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญการบริการด้านสินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ปรับปรุงแนวทางการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด ถึงแม้ประเทศไทยจะเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจผันผวนหลายครั้งหลายหน แต่บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท ซิตีี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ยังคงยืนหยัด และฟันฝ่าอุปสรรค พร้อมยืนเคียงข้างลูกค้ามาโดยตลอด โดยยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ

ประวัติความเป็นมา / Timeline

ปี 2526 – 2536 : ก่อร่างสร้างธุรกิจ

      บริษัทจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2526 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน Non – bank ในลักษณะของการให้ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งถือเป็นรายแรก ๆ ของประเทศ นับแต่นั้นเรื่อยมา

ปี 2537 – 2546 : ก่อตั้งบริษัท และฝ่าคลื่นสึนามิเศรษฐกิจ

      ในปี 2538 ทางบริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท ซิตี้ พลัส จำกัด ขึ้นเพื่อให้บริการด้านสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์ และในปี 2540 เกิด “วิกฤติต้มยำกุ้ง” กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน ไฟแนนซ์และลิสซิ่ง ต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท ไฟแนนซ์รถยนต์ ต่างชะลอการปล่อยสินเชื่อตรงกันข้ามกับ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ที่ยังคงยืนหยัดเคียงข้างลูกค้า ในการให้บริการ ดูแลอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเสมอมา ซึ่งถือเป็นเพียงเจ้าเดียวในธุรกิจช่วงเวลานั้น จึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. ) สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบการที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านการใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546

ปี 2547 – 2556 : ผู้นำ ไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง

     นับได้ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพความพร้อมรอบด้านอย่างแท้จริง องค์กรมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้รับการฝึกอบรม เสริมทักษะสม่ำเสมอ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ รู้จักอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย ในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์

ปี 2557 – ปัจจุบัน : พัฒนา และต่อยอด ซิตี้ พลัส แคปปิตอล ( ให้บริการ รับจำนองบ้าน, รับจำนองที่ดินเปล่า และ รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ )

      จวบมาถึง พ.ศ. นี้ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ยังคงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และงานบริการ ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ด้วยสินเชื่อ และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุม ครบวงจร ประกอบด้วย ปัจจุบันทางบริษัท ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ซิตี้ พลัส จำกัด เป็นบริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด เพื่อง่ายต่อความเข้าใจของลูกค้าว่า บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด คือผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ และเป็นผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุน7

สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทได้ที่ : DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รางวัลแห่งความสำเร็จ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ จนได้รับรางวัล จากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ส.ค.บ. ) ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านสัญญา : ใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

รางวัลแห่งความสำเร็จ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ จนได้รับรางวัล จากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ส.ค.บ. ) ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านสัญญา : ใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค