ภาพบรรยากาศพิธีฉลองศาลเจ้าที่

ภาพบรรยากาศพิธีฉลองศาลเจ้าที่

วันที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 09.09 น.  ผู้บริหารเป็นประธาน ในพิธีฉลองศาลเจ้าที่ ณ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) และบริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหารในส่วนต่างๆ และพนักงานมาร่วมในพิธี