บรรยากาศภาพงานปีใหม่ 2563

บรรยากาศภาพงานปีใหม่ 2563

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 โดยทางผู้บริหารบริษัทฯ ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมอวยพรปีใหม่ให้แก่พนักงาน พร้อมกันนี้ทางผู้บริหาร ได้จัดบูธโดยสรรหาร้านดังมาเลี้ยงพนักงาน และจับฉลากเงินรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ สุดท้ายในนามของบริษัทขออวยพรให้พนักงานทุกท่านโชคดีมีชัย ปลอดภัยจาก Covid-19 ทุกท่าน สุขสมหวังสมปรารถนาทุกประการ

In the end, necessary link if you're going to do this, you are going to have to get it right the very first time.